بیمار مشکوک به کرونا در چه صورت باید به بیمارستان مراجعه کند؟ (فیلم)
{$sepehr_media_1116938_640_360}