کمک فوری برای درمان این مادر و پسرش

خیریه همت رضاشهر با ارسال نامه ای به عصر ایران، خواستار کمک به مادر 43 ساله بدون سرپرستی شده که مستاجر و دارای سه فرزند می باشد.

در این نامه آمده است:

احتراماً به استحضار می رساند سرکار خانم ر ح از مددجویان این خیریه به حضورتان معرفی می گردد.

خانم ح ۴۳ ساله بدون سرپرست و مستاجر دارای سه فرزند می باشد.

این مادر بدلیل نارسایی شدید کلیه هفته دوبار دیالیز می‌شود و درحال حاضر پزشک دستور پیوند کلیه را داده و با توجه به فقر مطلق هیچکاری از دست این خانواده بر نمیاد.

دختر بیست ساله این مادر دچار کم خونی شده و برای درمان با مشکلات زیادی روبرو هست.

از طرفی پسر هفده ساله این مادرکه نان آور هم بوده در یک حادثه دستش لای چرخ دنده دستگاه خانگی رفته و تقریبا چهار انگشتش له شده که وضعیت بدی برایش بوجود آمده و در عمل قبلی که هزینه اش توسط این خیریه پرداخت شده بود مقداری بهبود یافته ولی دو عمل دیگر هنوز نیاز است که سلول‌های عصب از دست رفته رو ترمیم کند.

باتوجه به هزینه های زیاد درمان این خانواده از شما مردم عزیز و نیک اندیش خواهشمندیم هرچقدر در توان دارید کمک نمائید تا باهم بتوانیم سلامتی رو به این خانواده برگردانیم.

باشد که خدای تعالی یاریگر همه ما باشد.

قبلا از همکاری و مساعدتی که دراین باره مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و سپاسگزاری را می نماید.

شماره حساب خیریه 02042187340 شماره کارت خیریه 6104337733573958
شماره شبای خیریه IR930120000000002042187340

برای کمک آنلاین کلیک کنید