خبر خوب: 300 میلیون تومان برای آزادی یک زندانی جمع شد

به اطلاع همراهان نیکوکار عصر ایران می رسانیم با همت، شرافت و انسان دوستی شما مبلغ 300 میلیون تومان برای آزادی فردی که نیمی از عمرش را در زندان است، جمع آوری شد.

خیریه معتبر همت که هماهنگی های این مهم را بر عهده داشت، ابتدای سال جای فراخوان آزادی این زندانی را که 18 سال در حبس هست را منتشر کرد و اینک خبر خوب جمع شدن 300 میلیون تومان را منتشر کرده است. بدین ترتیب، مقدمات آزادی این زندانی فراهم شده است.
خبر خوب: 300 میلیون تومان برای آزادی یک زندانی جمع شد
هر چند انسان های بزرگی که هر کدام سهمی در این کار شرافتمندانه داشتند، اساساً نیازی به تشکر ما ندارند، ولی از سر شوق و قدرشناسی، مراتب سپاس و ارادت خود را به این همه انسان بزرگ که در این وانفسای اقتصادی، در اندیشه نیازمندان نیز هستند، اعلام می داریم؛ جهان به لطف وجود انسان هایی چون شما، زیباست.

سلامت و سرافراز باشید.