نماینده ایران در آژانس: مسئولیت حادثه نطنز مستقیما برعهده رژیم صهیونیستی است
{$sepehr_media_1117363_400_300}