بازداشت موقت نخست‌وزیر سابق کویت در پرونده فساد

صباح جابر المبارک الصباحدادگاه کویت با بررسی پرونده تخلفات مالی صندوق ارتش، حکم بازداشت موقت نخست وزیر سابق این کشور را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، دادگاه وزرای کویت امروز (سه شنبه) در پرونده صندوق ارتش، حکم بازداشت موقت صباح جابر المبارک الصباح، نخست وزیر سابق این کشور را صادر و ۲۷ آوریل جاری (هفتم اردیبهشت) را تاریخ جلسه بررسی این پرونده تعیین کرد.

همچنین این دادگاه در جلسه امروز خود انتشار جزئیات این پرونده را که نخست وزیر سابق همراه با خالد الجراح، وزیر دفاع و کشور سابق و هفت تن دیگر در آن متهم هستند، ممنوع کرد.

صندوق ارتش کویت پیش از این شاهد تخلفات مالی به ارزش حدود ۲۴۰ میلیون دینار بود که در زمانی که خالد الجراح، وزیر دفاع و جابر المبارک، نخست وزیر بودند، کسر شدند.

ناصر صباح الاحمد، وزیر دفاع فقید و سابق کویت پیش از این با ارائه گزارشی به دادستانی کل این کشور الخالد را به نقل و انتقال‌های مالی به ارزش ۲۴۰ میلیون دینار که با موافقت جابر المبارک، نخست وزیر سابق از صندوق ارتش برداشت شده بودند، متهم کرده بود.