آیت‌الله مکارم ‌شیرازی بستری شد

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در بیمارستان بستری شدآیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید به دلیل کسالت در بیمارستان بستری شد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید به دلیل کسالت در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

بر اساس آخرین اخبار کسب شده حال عمومی وی مساعد است.