اظهارنظر محبت آمیز ضرغامی درباره فردوسی پور (فیلم)
{$sepehr_media_1118129_640_360}