بهرام رادان در نقش ناصرالدین شاه و پریناز ایزدیار در نقش جیران (عکس)