حضور مردم در اطراف بیمارستان رازی قائمشهر پس از اعلام خبر فوت نادر دست نشان (فیلم)

مردم مازندران پس از اعلام خبر فوت نادر دست نشان در اطراف بیمارستان رازی قائمشهر  به عزادرای پرداختند.

{$sepehr_media_1118641_630_400}