وزیر بهداشت، دبیر کمیته علمی کرونا را منصوب کرد

وزیر بهداشت، دبیر کمیته علمی کرونا را منصوب کردوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی، دکتر عاطفه عابدینی را به عنوان دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ منصوب کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وبدا، سعید نمکی در این حکم خطاب به دکتر عاطفه عابدینی نوشت: با توجه به سوابق ارزنده سرکارعالی و زحمات شبانه روزی که در مدیریت بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در کشور متقبل شده اید بدین وسیله به عنوان دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ منصوب می شوید انتظار می رود، این موارد را پیگیری کنید.

وی افزود: تشکیل جلسات کمیته علمی با هماهنگی و نظارت معاون درمان وزارت بهداشت با حضور اندیشمندان و صاحبنظران کشور که در حوزه بیماری در علوم پایه و بالینی صاحبنظرند و در طول مدت اپیدمی در تشخیص و درمان بیماران حضور فعال داشته اند.

همچنین بررسی وضعیت علمی تیم مدیریت بیماری در بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور و بروزرسانی اطلاعات آنها با بهره گیری از تجارب مراکز فوق در راستای کاهش بار بیماری و مرگ و میرها.  بررسی و تحلیل داده های مراکز مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیربط و دفتر اینجانب (وزیر بهداشت) به صورت هفتگی یا ماهیانه.

نمکی تاکید کرد: ارتقاء دانش و مهارت تیم های مدیریت بیماری بخصوص بخش مراقبت های ویژه در مراکز ۱۶ ساعته درمان سرپائی، آزمایشگاه های تشخیصی و دیگر مراکز مرتبط با مدیریت بیماری با برگزاری دوره های آموزشی و ارسال اطلاعات و مطالب آموزشی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی.  بررسی مطالعات جهانی و بروزرسانی پروتکل های درمانی منطبق بر داده های بین المللی و تجارب ارزنده ملی.

وزیر بهداشت افزود: کمک به معاونان بهداشت و تحقیقات و فناوری در تکمیل مطالعات علمی واکسن کووید۱۹ و همچنین تدوین پروتکل های مورد نیاز برای مراقبت از گیرندگان واکسن به خصوص در گروه های آسیب پذیر در مقابل عوارض احتمالی واکسن های مختلف و تعیین افراد ناظر از کمیته علمی برای هر کدام از برندهای واکسن های مختلف داخلی و خارجی جهت ثبت مستمر عوارض و ایمنی بخشی آنها با مشارکت در تیم های کشوری که در معاونت محترم تحقیقات و فناوری تشکیل شده است.

نمکی نوشت: رتبه بندی علمی بخش های کووید۱۹ کشور با نظارت معاون درمان وزارت بهداشت و اطلاع رسانی در مورد نظرات کمیته علمی و انتقال مطالب عنداللزوم از طریق رسانه ها با هماهنگی لازم انجام شود.