نتایج اولیه کنکور دکتری اعلام شد

نتایج اولیه کنکور دکتری 1400 اعلام شد


برای دسترسی به نتایج به لینک زیر مراجعه کنید.

http://srv3.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doctor/doc_1400FIRST_result/krn/


در این آزمون تعداد ۱۳۶ هزار و ۶۶۵ نفر مجاز به انتخاب رشته و به عبارت دیگر بیش از سه برابر ظرفیت پذیرش، برای مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند.