استاندار آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شد

تست کووید۱۹ محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی مثبت اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بنا به توصیه پزشک، استاندار در قرنطینه خانگی و در استراحت بسر برده و موضوعات استان را بصورت مستمر رصد و پیگیری می کند.