اخراج ۲۰۰ پاکستانی از ایران

اخراج ۲۰۰ پاکستانی از ایرانبیش از ۲۰۰ پاکستانی از ایران اخراج شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از داون، ۲۰۳پاکستانی دیگر روز یکشنبه از ایران اخراج شدند.

به گفته منابع رسمی، افراد اخراج شده در مناطق مختلف ایران به دلیل نداشتن مدارک معتبر سفر دستگیر شده و به نیروی مرزی تفتان تحویل داده شدند.