تحلیل وزارت امور خارجه فرانسه از نشست وین

تحلیل وزارت امور خارجه فرانسه از نشست وینسخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تحلیلی از نشست وین ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: مذاکرات وین برای  یافتن راه حل دیپلماتیک از طریق بازگشت ایران و آمریکا به برجام است. موانع و مشکلات فنی و سیاسی باید برداشته شوند تا گفت‌وگوها مفیدتر، مثبت و سازنده باشد.