سایه پنگوئن‌ها در فضا

ناسا به مناسب روز جهانی پنگوئن‌ها تصویری زیبا از برهم‌کنش کهکشانی " Arp 142 "، منتشر کرد.

به گزارش ایسنا،  ناسا با انتشار تصویر فوق نوشت: روز جهانی پنگوئن‌ها مبارک

این تصویر شامل برهم کنش کهکشان جفت Arp ۱۴۲ است که همانند یک پنگوئن که از تخم خود محافظت می‌کند، به نظر می‌رسد.

این برهم کنش کهکشان جفت ترکیبی از کهکشان مارپیچی آشفته و ستاره ساز NGC ۲۹۳۶ به همراه کهکشان NGC ۲۹۳۷ در پایین سمت چپ است.

فضا

" Arp ۱۴۲" حدود ۳۲۶ میلیون سال نوری از زمین فاصله و در جنوب صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

برهم‌کنش کهکشان‌ها یا برخورد کهکشان‌ها، عبارت است از کهکشان‌هایی که میدان گرانشی یکی از آن‌ها، باعث برهم‌ریختگی در دیگری می‌شود.