نیکی کریمی با چهره‌ای متفاوت در اهواز (عکس)

نیکی کریمی با چهره‌ای متفاوت در اهواز (عکس)