رای دیوان عدالت اداری به نفع اپراتورها / اخلال‌ در کلاب هاوس ادامه خواهد یافت

 دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه اختلال کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد.

به گزارش ایران، با توجه به این حکم، اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس ادامه دار خواهد بود و جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد.

رای دیوان عدالت اداری به نفع اپراتورها