جنگل آمازون از بهبود دهنده به آلوده کننده هوا تبدیل می شود! (+عکس)

عصر ایران - بخش برزیلی جنگل آمازون طی یک دهه گذشته تقریبا 20 درصد دی اکسید کربن بیشتری نسبت به آن چه جذب کرده، در اتمسفر منتشر کرده است!

این شرایط نشان می دهد که بشریت دیگر نمی تواند روی بزرگ‌ترین جنگل گرمسیری جهان برای کمک به جذب آلودگی های کربن حساب کند.

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

 بنابر گزارشی که به تازگی در نشریه Nature Climate Change منتشر شده است، میزان انتشار دی اکسید کربن حوضه آمازون برزیل طی بازه زمانی 2010 تا 2019 برابر با 16.6 میلیارد تن بوده است، در شرایطی که میزان جذب دی اکسید کربن این بخش برابر با 13.9 میلیارد تن بوده است.

این مطالعه حجم دی اکسید کربن جذب شده و ذخیره شده با رشد جنگل را در برابر مقادیر منتشر شده در اتمسفر به واسطه آتش سوزی یا تخریب درختان را بررسی کرده است.

به گفته ژان پیر ویگنرون، دانشمند موسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه (INRA) و یکی از نویسندگان مطالعه، در شرایطی که انتظار می رفت تا میزان انتشار دی اکسید کربن جنگل آمازون از میزان جذب آن بیشتر باشد، اما مقدار حاصل شده فراتر از پیش بینی پژوهشگران بوده و این برای نخستین بار است که میزان انتشار دی اکسید کربن این جنگل از میزان جذب پیشی گرفته است.

همچنین، این مطالعه نشان داد که جنگل‌زدایی - به واسطه آتش سوزی و قطع درختان - در سال 2019 نسبت به دو سال پیش از آن تقریبا چهار برابر افزایش داشته و از حدود یک میلیون هکتار به 3.9 میلیون هکتار - منطقه ای برابر با مساحت کشور هلند - رسیده است.

موسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه در بیانیه خود به این نکته اشاره داشته است که برزیل پس از تغییر دولت در سال 2019 شاهد کاهش چشمگیر اعمال سیاست های حفاظت از محیط زیست بوده است. 

گفتی است؛ ژائیر بولسونارو در تاریخ یکم ژانویه 2019 به عنوان رئیس جمهور برزیل سوگند یاد کرد و زمام امور در این کشور را به دست گرفت.

زیست‌بوم های خاکی در سراسر جهان یکی از متحدان کلیدی در مسیر مهار انتشار دی اکسید کربن هستند که در سال 2019 به 40 میلیارد تن افزایش یافت.

طی نیم قرن گذشته، گیاهان و خاک به طور مداوم حدود 30 درصد از این انتشار را جذب کرده و حتی در مقاطعی تا 50 درصد نیز رسیدند.

اقیانوس ها نیز کمک کرده اند و بیش از 20 درصد دی اکسید کربن تولیدی را جذب می کنند.

حوضه آمازون شامل بیش از نیمی از جنگل های بارانی گرمسیری جهان است که در جذب و ذخیره کربن نسبت به دیگر انواع جنگل موثرتر عمل می کنند.

اگر قرار باشد این منطقه به یک منبع منتشر کننده خالص به جای جذب دی اکسید کربن تبدیل شود، مقابله با بحران تغییرات آب و هوایی بسیار دشوارتر خواهد بود.

با استفاده از روش های نوین تجزیه و تحلیل ماهواره ای توسعه یافته در دانشگاه اوکلاهما، تیم بین المللی پژوهشگران همچنین نشان دادند که برای نخستین بار جنگل های تخریب شده منبع قابل توجهی از انتشار دی اکسید کربن گرم کننده کره زمین بوده است.

در بازه زمانی 2010 تا 2019، تخریب جنگل - ناشی از گسستگی، قطع انتخابی یا آتش سوزی که آسیب دیدن و کاهش تعداد درختان را در پی دارد، موجب انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای شده اند.

داده های بررسی شده در این مطالعه فقط کشور برزیل را پوشش می دهد، که حدود 60 درصد از جنگل بارانی آمازون را در اختیار دارد.

به گفته ژان پیر ویگنرون، با در نظر گفتن بقیه مناطق، حوضه آمازون به طور کلی احتمالا از نظر انتشار کربن خنثی است.

اما روند جنگل‌زدایی در دیگر کشورهایی که میزبان جنگل بارانی آمازون هستند نیز رو به افزایش است.

مطالعات جدید نشان داده اند که تغییرات آب و هوایی به عنوان یک تهدید جدی ظاهر شده و می تواند نوار جنگل بارانی قاره آمریکا را به یک منطقه ساوانای خشک‌تر (گرم‌دشت) تبدیل کند.

چنین شرایطی نه تنها می تواند برای این منطقه که میزبان درصد قابل توجهی از حیات وحش جهان است، بلکه در سطح جهانی پیامدهای مخربی را به همراه داشته باشد.

در ادامه تصاویری از جنگل آمازون را مشاهده می کنید:

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

تغییرات آب و هوایی: جنگل آمازون شاید از دوست به دشمن تبدیل شود

ترجمه: محمد مهدی حیدرپور

---------------------------------------------------------------------

بیشتر بخوانید: 

*مرگ آمازون، خطری برای ایران (+فیلم)

*ترسناک‌ ترین موجودات آمازون (+عکس)

*جزیره‌ای به رنگ بنفش؛ با گل‌های ارغوانی (+عکس)