مهم ترین موانع تولید و اشتغال از زبان معاون دادگستری کل کشور (فیلم)
{$sepehr_media_1126416_640_360}