برجام باعث لغو تحریم‌ های غیرهسته‌ای نمی‌ شود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر تداوم تحریم‌ های ایران در صورت احیای برجام تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت خارجه آمریکا، ند پرایس مدعی شد: دولت «جو بایدن» تحریم‌های اعمال‌ شده علیه ایران به دلیل حمایت  از تروریسم را لغو نخواهد کرد. دولت آمریکا برای بازگشت به برجام فقط باید تحریم‌های مخالف با برجام را  بردارد.

برجام باعث لغو تحریم‌ های غیرهسته‌ای نمی‌ شود