رستم قاسمی ثبت نام کرد

رستم قاسمی وارد وزارت کشور شدو ثبت نام کرد.

به گزارش ایسنا، رستم قاسمی لحظاتی پیش برای ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد و با تحویل مدارک ثبت نام کرد.

رستم قاسمی ثبت نام کرد