لحظه اصابت موشک کورنت به جیپ نظامی اسرائیل و پرت شدن جسد سرباز صهیونیست (فیلم)
{$sepehr_media_1127735_640_360}