علیرضا زاکانی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شد
علیرضا زاکانی هم داوطلب شد.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ورود به ستاد انتخابات وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
 
علیرضا زاکانی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شد