چرا سریال «احضار» نیمه تمام ماند/ از «روح کامرانی» چه خبر؟!

عصر ایران؛ سروش بامداد- سریال «احضار» یک‌شنبه شب نیز همانند شنبه شب پخش نشد و مانند چند سریال دیگر در سال‌های اخیر نیمه‌کاره مانده و بخش پایانی پخش نشده است.

چرا سریال «احضار» نیمه تمام ماند/ از «روح کامرانی» چه خبر؟!

  علیرضا افخمی کارگردان «احضار» در حالی دلیل اصلی را ابتلای برخی عوامل و بازیگران به «کرونا» ذکر کرده که یکی از آنان – آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده – به تازگی در ویژه برنامۀ «چشم روشنی» حاضر شده بود.

  به همین خاطر می‌توان این احتمال را هم به میان آورد که شاید در پایان‌بندی و به لحاظ انطباق با مبانی اعتقادی و دینی مشکلی پیش آمده باشد خاصه این که سریال را در قالب ژانر «معرفتی» تعریف کرده اند تا در ژانر وحشت قرار نگیرد!

   فیلم دنبال آن است که بگوید آنچه «روح کامرانی» تصور می‌شده در واقع «شیطان» است که در چهرۀ او ظاهر شده و در خود فیلم هم البته توضیح داده می‌شود که مطابق آیۀ قرآن در سورۀ «انفال» شیطان گاهی به صورت جسم/انسان هم ظاهر می‌شود. ( نام اولیه سریال هم دعوت نحس بوده است)

  اگرچه مشخص نیست ظاهر موجه «کامرانی» که در قالب شیطان درآمده مشکل‌ساز شده یا اصل موضوع محل مناقشه است. هر چند که علیرضا افخمی پیش‌تر نیز سریال‌های ماورایی ساخته و با حساسیت‌ها کاملاً آشناست. 

  با این حال همین که کارگردان سریال گفته قسمت یا قسمت‌های پایانی هفتۀ آینده پخش می‌شود این ظن را تقویت می‌کند که در حال رایزنی برای رفع هر گونه شایبه هستند چون اگر بحث کرونای بازیگران (آرش مجیدی و آدرینا صادقی) بود به دو هفته استراحت نیاز دارند نه یک هفته.

  تهیه کنندۀ سریال هم صاحب نفوذ و از مدیران سابق سیماست و شاید می‌خواهد از انطباق کامل با آموزه‌های دینی دربارۀ روح و شیطان مطمئن شود هر چند که حجم منابع دینی دربارۀ مقولۀ روح فراوان نیست.

  در فیلم البته از زبان داییِ سوژۀ اصلی که فرد دانای داستان است به آیۀ 48 سورۀ انفال قرآن کریم استناد می‌شود که «ممکن است شیطان در قالب انسان ظاهر شود». ( شیطان در جنگ بدر، با قیافۀ سراقة بن مالک -از سرشناسان قبیلۀ بنی‌كنانه - درآمد و مشركان را تشویق و ترغیب می‌كرد و به آنان وعدۀ همراهی و پیروزی می‌داد، امّا تا حضور فرشتگان را دید پا به فرار گذاشت. پس از شكست كفّار، در مكّه به سراقه می‌گفتند: تو سبب شكست ما شدی. وقتی قسم خورد و ثابت کرد از مكّه بیرون نیامده معلوم شد شیطان در قیافۀ "سراقه" به آنان وعدۀ پیروزی داده بود).

  باید منتظر ماند و دید علیرضا افخمی داستان را چگونه به پایان می‌رساند و آیا وقفه به خاطر ابتلا به کرونا بوده یا می خواهند پایان داستان را با آموزه های دینی کاملا منطبق کنند و یک هفته فرصت خواسته‌اند.

  البته با فرض صحت ادعای ابتلا به کرونا  جای این پرسش هم باقی است که مگر اعلام نشده بود 30 قسمت خواهد بود؟ آیا 5 قسمت باقی مانده در قالب یک قسمت پخش می‌شود؟