داریان؛ روستایی صادرکننده در دل کوه‌های کرمانشاه (عکس)