90 دقیقه گفت‌وگو/ اولین انتخاباتی که شرکت کردید چه سالی بود؟/ به چه کسی رای دادید؟

عصرایران- در 28 خرداد 1400، مردم ایران برای سیزدهمین بار پای صندوق رای می‌روند تا رییس جمهور آینده ایران را انتخاب کنند. منتخب بعدی، هشتمین رئیس جمهور تاریخ ایران است و دولت سیزدهم را اداره خواهد کرد.

در 90 دقیقه گفت‌وگوی امروز در مورد اولین رای شما با هم حرف خواهیم زد.

90 دقیقه گفت‌وگو/ اولین انتخاباتی که شرکت کردید چه سالی بود؟/ به چه کسی رای دادید؟

 

1-اولین انتخاباتی که شرکت کردید چه سالی بود؟

2- به چه کسی رای دادید؟

3- از رقابت‌های انتخاباتی آن سال، خاطره‌ای به یاد دارید؟

زمان این گفت‌وگو 90 دقیقه است. از ساعت 10:00 تا 11:30، نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.