شمار کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است

صندوق کودکان سازمان ملل متحد"یونیسف " و سازمان یبن المللی کار"آی ال او" با انتشار گزارش مشترک اعلام کردند در حالی که شمار کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است، میلیون‌ها کودک دیگر نیز در معرض خطر کار اجباری قرار دارند.

به گزارش روز جمعه ایرنا از رادیو بین الملل فرانسه، این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده با اشاره به شمار بی سابقه شمار کودکان کار در جهان اضافه شده است پس از ۲۰ سال موفقیت در کاهش تعداد کودکان کار، اکنون شمار این کودکان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار، بیش از هشت میلیون کودک دیگر در چهار سال گذشته مجبور شده اند کار کنند و تعداد کودکان کار به ۱۶۰ میلیون کودک افزایش یافته است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار سازمان ملل در این گزارش مشترک که روز پنجشنبه ۱۰ ژوئن/۲۰ خرداد منتشر شد هشدار داده اند، پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کرونا میلیون‌ها کودک دیگر را نیز به سمت همین سرنوشت سوق خواهد داد.

نتایج آمار یونیسف و آی‌ال‌او نشان می‌دهد که پس از ۲۰ سال موفقیت در کاهش تعداد کودکان کار، شمار این کودکان طی سال‌های اخیر به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. طبق آمار این دو نهاد، هرچند شمار کودکان کار بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۰۰ سیر نزولی داشت و آمار این کودکان به ۹۴ میلیون نفر کاهش یافته بود اما پس از آن این روند سیر صعودی داشته است.

گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار سازمان ملل که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان (۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد)، منتشر شده است، نسبت به افزایش بی‌سابقه تعداد کودکان کار زیر ۱۱ سال هشدار می‌دهد. طبق آمار منتشر شده از سوی یونیسف و آی‌ال‌او، بیش از نیم کودکان کار در سراسر جهان بین پنج تا ۱۱ سال سن دارند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار می‌گویند فقر و رشد جمعیت، درصد کودکان کار را در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بالا برده و طی چهار سال اخیر بیش از ۱۶ کودک در این کشورها مجبور شده اند کار کنند.

یونیسف و آی‌ال‌او ضمن هشدار در مورد افزایش بی‌سابقه کودکان کار در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرده اند که اگر اقدامات لازم و فوری برای کمک به فقرزدایی خانواده‌ها نیازمند انجام نشود، تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد ورود ۴۶ میلیون کودک دیگر در سطح جهان به عرصه کار اجباری باید بود.