حمله همتی به رئیسی: قدرت دست شما بیفتد تحریم ها بیشتر خواهد شد (فیلم)
{$sepehr_media_1138064_640_360}