توضیحات حدادعادل درباره نامزدی دختر سردار سلیمانی در انتخابات (فیلم)
{$sepehr_media_1138421_640_360}