محسن رضایی: همه با هم زیر میز بزنیم

یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: همه با هم زیر میز بزنیم و فکری به حال آینده‌ای کنیم که می‌تواند سخت‌تر از امروز باشد.

محسن رضایی


به گزارش ایسنا، محسن رضایی در اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: 

حرف حساب دو کلمه است: حکمرانی صالح و جامعه ثروتمند.

‏اولی با اصلاح از درون قدرت محقق می‌شود و دومی با معماری نوین اقتصادی‌.  

‏همه با هم زیر میز بزنیم و فکری به حال آینده‌ای کنیم که می‌تواند سخت‌تر از امروز باشد.