شنبه شگفت انگیز در راه است...

عصر ایران؛ امین ایرانی - روز جمعه پای صندوق های رأی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شنبه، نام چه کسی به عنوان برنده از صندوق ها بیرون خواهد آمد؟

برخلاف پیش بینی های غالب، به نظر من، اتفاقی بزرگ و آرام در شرف تکوین است و دلیل آن، بلوغ و تیزهوشی سیاسی مردم ایران است.

اگر در سال های گذشته، مردم برای رأی دادن منتظر "تَکرار" بودند، این بار جلوتر از تکرار کنندگان هستند. یک شعور و خرد جمعی آرام و بی سر و صدا در جامعه ایران شکل گرفته و ایرانیان را کنشگران هوشمند سیاسی تبدیل کرده است.

خواهید دید که روز جمعه، دهها میلیون ایرانی که نگران "جمهوریت" هستند و دلزده از تلاش های اقلیت برای قبضه کردن قدرت اند، بی هیج مقدمه پر سر و صدایی به گزینه ای که نزدیک ترین است به مردم، رأی خواهند داد و روز شنبه، یکی از شگفت انگیزترین روزهای تاریخ معاصر ایران خواهند بود با پیامی به بزرگی این که : "نمی توانید ما را از دور خارج کنید؛ اینجا مملکت ماست."

شنبه شگفت انگیز در راه است...