جهانگیری در ستاد انتخابات کشور رای داد

معاون اول رییس جمهوری با حضور در ستاد انتخابات کشور رای خود را به صندوق انداخت .

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری دقایقی پیش با حضور در ستاد انتخابات کشور رای خود را در صندوق مستقر در ستاد انتخابات کشور انداخت.