حضور مهدی کروبی در انتخابات (+عکس)

حجت‌الاسلام کروبی آرای خود را به صندوق‌ها ریخت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مهدی کروبی از طریق صندوق‌های سیار در انتخابات شرکت کرد و آرای خود را به صندوق‌ها ریخت.

حجت‌الاسلام کروبی پیش‌تر از مردم خواست که در این انتخابات مشارکت داشته باشند.

 

حجت‌الاسلام کروبی آرای خود را به صندوق‌ انداخت

حجت‌الاسلام کروبی آرای خود را به صندوق‌ انداخت

حجت‌الاسلام کروبی آرای خود را به صندوق‌ انداخت

حجت‌الاسلام کروبی آرای خود را به صندوق‌ انداخت