یک شنبه؛ تزریق دوز دوم واکسنِ 70 ساله‎ ها
{$sepehr_media_1140715_400_300}