نوای ماندگار؛ قسمت دهم: خواب‌های طلایی
یک می سل سی ساده، اما عاشقانه‌ای پر طرفدار/ جستجو در رویای انگشتان معروفی (فیلم)

کیفیت پایین

{$sepehr_media_1141326_640_360}

کیفیت خوب

{$sepehr_media_1141327_640_360}

عصر ایران؛ سحر طاعتی ــ هفتاد سال قبل قطعه‌ای خلق شد که هیچ‌وقت در طول زندگی‌اش جدی گرفته نشد اما پر مخاطب‌ترین و معروف‌ترین قطعه ساخته شده برای پیانو در ایران است. شاید در این هفتاد و اندی سالی که خلق شده، هزاران نوازنده را شیفته پیانو نوازی کرده همان طوری که خالقش می خواست؛ جواد معروفی ؛ قطعه ای ساخت برای هنرجویان اما شد عاشقانه ای جاری در هر شهر و روستایی.
قطعه خوابهای طلایی ابتدا درقالب موسیقی فیلم ساخته شده و بعدها توسط جواد معروفی بسط و گسترش یافته تا به یک قطعه کامل بدل شده است.
اصالتش سادگی و زیبایی است اما همین سادگی کافی بود تا بسیاری ازهنرمندان هم عصر جواد معروفی به او برای خلق چنین اثری خرده بگیرند بی انکه توجهی به دیگر ساخته هایش همچون راپسودی اصفهان داشته باشند.
مرتضی خان حنانه معترض سادگی خوابهای طلایی بود اما شاید نمی دانست در نقطه ای دیگر از دنیای موسیقی و ترانه، فریدون مشیری برجسته ترین شاعر معاصر ایران در رثایش شعری سروده است.