مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب: امسال بدترین سال آبی در طول 50 سال گذشته است
{$sepehr_media_1141614_400_300}