اورژانس: حال خبرنگاران منتقل‌شده به ارو‌میه خوب است

رئیس بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه با اشاره به اعزام ۴ نفر از خبرنگاران مصدوم شده در حادثه سقوط اتوبوس به دره گفت: حال مصدومان منتقل‌شده به ارو‌میه خوب است.

فرزین رضازاده رئیس بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اعزام 4 نفر از خبرنگاران مصدوم شده در حادثه سقوط اتوبوس به دره اظهار داشت: خبرنگاران منتقل شده به ارومیه‌ در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه مورد معاینه قرار گرفته و بحمدالله مشکل خاصی نداشتند و از نظر پزشکی وضعیت ‌‌آنها چندان اورژانسی نیست.

وی افزود: ‌براساس بررسی‌های اولیه در نقده و سونوگرافی‌های انجام شده، حال عمومی آنها مطلوب است اما به صورت مجدد در این بیمارستان نیز وضعیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند.