بیش از ۵ دقیقه تشویق فیلم فرهادی در پایان اولین نمایش قهرمان در جشنواره کن (فیلم)

ویدئو از : دنیای تصویر 

{$sepehr_media_1151206_630_400}