تثبیت وضع جسمانی ارشا اقدسی، بدلکار حرفه‌ای سینما (فیلم)
{$sepehr_media_1158862_640_360}