قائم مقام وزیر بهداشت: آمار واقعی کرونا قطعا بیشتر از آمار رسمی است
{$sepehr_media_1159043_400_300}