سفر سفیر ایران به سالزبورگ اتریش

عباس باقرپور سفیر ایران در سفری یک روزه به استان سالزبورگ اتریش با استاندار این شهر دیدار کرد. 

به گزارش ایسنا، سفیر ایران همچنین با رئیس پارلمان محلی، رئیس شورای اسقف‌های اتریش، رئیس دانشگاه علمی - کاربردی و سردبیر روزنامه «سالزبورگ ناخریشتن» دیدار کرد.