کمبود جایگاه سوخت در ۷ منطقه تهران

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد: زمین های بلا استفاده شهرداری تهران در سطح مناطق ٢٢ گانه که فاقد کاربری است به منظور اخداث جایگاه های کوچک مقیاس سوخت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.  

به گزارش ایسنا، سید جعفر تشکری هاشمی در هفدهمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی یک فوریت طرح « اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه های کوچک سوخت رسانی در شهر تهران»، گفت: وضعیت جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران هم به لحاظ توزیع جغرافیایی و هم به لحاظ تعداد جایگاه ها و نازل ها وضعیت مطلوبی ندارد. 

وی افزود: در سال ۸۸ شورای شهر وقت مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه مطالعاتی جامع در خصوص جایگاه های سوخت و مکان یابی های آن صورت گیرد اما مقدمات اجرایی و پیاده سازی این مصوبه به شکل مطلوبی انجام نشد و دلایل متعددی داشت که مهمترین آن بحث قیمت زمین در شهر تهران بود به گونه ای که برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی برای احداث جایگاه های کوچک مقیاس وجود نداشت. 

وی گفت: در مصوبه بعدی پیش بینی شده بود شهرداری نسبت به ایجاد این جایگاه ها راسا و یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند اما به دلیل اینکه مجدد تعهد این کار مشخصا بر عهده شهرداری نهاده شده بود جز دو سه مورد عملا کار خاصی اتفاق نیافتاد. 

تشکری هاشمی تاکید کرد: بنابراین ما شاهد بودیم عملا در بحث تامین و ایجاد جایگاه های سوخت کار خاصی صورت نگرفت و این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر تهران از جمله مناطق ۱،۲،۳،۴،۷،۹،۲۱ بیشترین کسری جایگاه های سوخت را دارند و لذا در این طرح پیشنهاد شده که از زمین های بلااستفاده نظیر لچکی‌ها و زمین‌های فاقد کاربری به عنوان آورده شهرداری بدون انتقال مالکیت در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود تا مشکلاتی که در خصوص سند و تغییر کاربری وجود دارد را نیز بتوان ساده تر حل کرد و نسبت به ایجاد جایگاه های سوخت رسانی کوچک مقیاس اقدام نمود. 

وی افزود: با این اقدام بخش خصوصی نیز می‌تواند با نصب جایگاه های پرتابل نیاز مندی شهروندان را رفع کند.

تشکری هاشمی در ادامه افزایش آلودگی هوا، ترافیک، ترددهای بی مورد و افزایش مصرف سوخت و انرژی و در عین حال نارضایتی مردم از دسترسی به جایگاه های سوخت را مهمترین دلایل ارایه یک فوریت طرح « اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه های کوچک سوخت رسانی در شهر تهران» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مسئله اصلی در تامین این جایگاه از سوی سرمایه گذاران،  زمین بوده، ما با این مصوبه راه را برای سرمایه گذاران و مشارکت بخش خصوصی هموار کنیم. 

به گزارش ایسنا، نهایتا یک فوریت این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.