معاون سیاسی وزیر خارجه: مذاکرات برجام پیش از پایان نوامبر آغاز می‌شود