وزیر نفت شکایت از خبرنگار افشاگر را پس گرفت

وزیر نفت شکایت از خبرنگار افشاگر را پس گرفت. با دستور وزیر، همه شکایت های وزارت نفت از خبرنگاران و رسانه ها نیز پس گرفته می شود.

این موضوع را مازیار هوشمند رییس خانه مطبوعات در توییتی ممتشر کرده است.

وزارت نفت به تازگی از خبرنگار خوزستانی به دلیل افشای حقوق نجومی رییس دفتر وزیر شکایت کرده بود.