۲۸۰۰ معتاد ساکن در دروازه غار تهران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آسیب های اجتماعی را زنجیره بهم متصل توصیف کرد و گفت: در محلات کشور کاهش آسیب های اجتماعی به صورت همه جانبه و جامع دنبال می شود.
 
به گزارش ایسنا، علی آقامحمدی در هجدهمین نشست طرح تحول محلات کشور که با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه کار توسعه محلات با متولی گری دستگاههای خدمات رسان و مشارکت گروههای محلی به نحو مناسبی در حال انجام است، گفت:  در حوزه توانمند سازی محلات باید نگاهی جامع و همه جانبه داشته باشیم و آسیب های محلات را به صورت شبکه ای در نظر بگیریم.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق مطالعات اجتماعی صورت گرفته، آسیب های اجتماعی نظیر فقر، طلاق، اعتیاد، خودکشی در یک زنجیره بهم متصل عمل می کنند؛،گفت: به تجربه دیده شده که فقر عامل اعتیاد و همچنین در برخی مواقع اعتیاد زمینه فقر می شود و برای همین باید برنامه های کامل و همه جانبه آموزشی و تربیتی را در محلات پیش ببریم.
 
وی در این خصوص گفت: باید کار آموزش و تربیت سازی به خصوص برای نسل های جوان تر در محلات مورد توجه جدی قرار گیرد و با توانمند سازی ذهنی گروههای جوان، اثرات مثبتش را در کاهش آسیبهای اجتماعی در بلندمدت خواهیم دید.
 
آقامحمدی با اشاره به اینکه یکی از ایرادات جدی در طرح های کاهش آسیب های اجتماعی، عدم استمرار مسنجم و هدفدار طرح ها است، گفت: از جمله طرح هایی که در کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس موثر بوده، طرح نظام مراقبت های اجتماعی در مدارس با نام نماد بود که طبق این طرح اختلالات رفتاری کودکان در همان سنین کودکی مورد بررسی علمی و درمان قرار می گیرد.
 
وی در این خصوص گفت: باید با شناسایی نقاط قوت طرح های مورد استفاده شده بتوانیم از ظرفیت این طرح ها و تجربه های موفق در محلات کشور برای سنین پایین استفاده کنیم.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خاطرنشان کرد: مطالعات علمی نشان داده که بخش بزرگی از معضلات اجتماعی ریشه در دوران کودکی دارند و برای همین باید کار آموزش و تربیت سازی از همین دوران با محوریت مدارس جدی تر پرداخته شود.
 
آقامحمدی در بخش دیگری از صحبت های خود به معضل بزرگ اعتیاد در محلات اشاره کرد و گفت: امروز اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی به مرز بحرانی و حاد رسیده و ضرورت اتخاذ یک پارادایم نتیجه محور در این عرصه جدی می نماید.
 
وی در این خصوص گفت: در این تغییر پاردایم مقصود بی توجهی به روش های کنونی نیست بلکه ارتقای روش ها و مکانیسم های موجود نظیر افزایش آموزش، درمان موثرتر منظور است.
 
اقامحمدی تصریح کرد: نتیجه هر اقدامی در موضوع اعتیاد باید زمینه ساز بازگشت فرد معتاد به آغوش خانواده و جامعه گردد.
 
وی اضافه کرد: این مهم نیازمند کار فرهنگی پایدار و عمیق است و اینکه نباید معتاد با برچسب اعتیاد در همان سیکل معیوب بماند و از جامعه طرد و دور شود.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بی توجهی به مقوله اعتیاد باعث افزایش معتادان متجاهر در سطح محلات و مناطق حاشیه نشین کشور می شود؛ گفت: واقعیت امر این است که معتادان متجاهر چهره شهر را ناپاک نشان می دهند و برای همین باید با کار فرهنگی و اقدامات زیرساختی درست، اجازه گسترش این پدیده را در محلات ندهیم.
 
وی در این خصوص به دروازه غار به عنوان یکی از محلات بزرگ آسیب پذیر کشور اشاره کرد و افزود: در این محله ۲۸۰۰ معتاد ساکن محل داریم که عدد نسبتا زیادی است و باید با کار جهادی ساماندهی جدی در این عرصه صورت گیرد.
 
بنا براعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر آقامحمدی در بخش پایانی با تاکید بر اینکه ساماندهی این تعداد از معتادان در محلات کشور نیازمند تامین شغل مناسب و ارائه آموزش های اصولی است، گفت: در این حوزه نیازمند تغییر در قوانین و تسهیل سازی برای ورود افرادی که سابقا معتادی دارند و دیگر پاک هستند برای ورود به چرخه اشتغال در کشور هستیم.