قیمت قیر به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید
رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی اظهار داشت: در حالی که در سال 86 قیمت هر تن قیر 800 تومان بود امروز به بیش از 11 میلیون تومان رسیده است و در کشورمان هیچ کالایی مانند قیر به این میزان افزایش قیمت نداشته است.
 
به گزارش ایلنا محمد شکرچی‌زاده در سیزدهمین همایش قیر و آسفالت با بیان اینکه جاده‌ها جزو ثروت و سرمایه‌های کشورمان محسوب می‌شوند و در رفاه و اقتصاد مردم تاثیر قابل توجهی دارند گفت: ارزش جاده‌های کشورمان امروز به چند صد هزار میلیارد تومان می‌رسد که باید بتوانیم از این ثروت و سرمایه‌گذاری نگه‌درای کنیم.
 
وی بااشاره به افزایش قیمت قیر در کشور گفت: در حالی که در سال 86 قیمت هر تن قیر 800 تومان بود امروز به بیش از 11 میلیون تومان رسیده است و در کشورمان هیچ کالایی مانند قیر به این میزان افزایش قیمت نداشته است.
 
رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با بیان اینکه کارخانه‌های قیر و آسفالت تحت کنترل این مرکز بودند گفت: بر اساس آخرین آمارها 181 واحد تولید قیر داریم که 42 واحد تولیدی گواهی کیفیت دارند و همچنین از 1135 کارخانه آسفالت 509 واحد از مرکز تحقیقات گواهی کیفیت دریافت کردند.
 
وی تاکید کرد: ‌در دهه‌ 60 کارخانه‌های قیر به دلیل پایین بودن قیمت آن در حال تعطیل شدن بودند اما از دهه 80 که قیر وارد بورس شد قیمت آن به صورت ناگهانی به 800 هزار تومانت در هر تن رسید و امروز شاهد قیر 11 میلیون تومانی هستیم.
 
شکرچی‌زاده تاکید کرد: مسئولیت ما در برابر شهروندان نگهداری از کیفیت راه‌ها است و آیا با این افزایش قیمت‌ها در بخش قیر سازمان راهداری بودجه مورد نیاز برای نگهداری را خواهد داشت؟ باید توجه داشته باشیم اگر کیفیت قیر کاهش پیدا کند سهم راه‌ها از تصادفات جاده‌ها بالا می‌رود.