زاکانی: دولت و شهرداری تهران تفاهم ۱۰۰ درصدی دارند

شهردار تهران گفت: شهرداری پایتخت، استانداری و دولت سیزدهم در زمینه حل مشکلات این کلانشهر تفاهم ۱۰۰ درصدی دارند.

علیرضا زاکانی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به آغاز فعالیت مشترک استانداری و شهرداری تهران برای حل معضلات اجتماعی پایتخت، افزود: به هیچ عنوان در تعارض میان مسئولان، مساله ای عاید مردم نمی شود.

شهردار پایتخت اظهار داشت: بدون شک در تفاهم است که کار مردم پیش می رود و برای آنان خیرات و برکات به همراه دارد.

وی تاکید کرد: شهر تهران را نمی توان از پیرامون آن جدا کرد، لذا باید برای مدیریت مسائل آن و پیشبرد کارها، تصمیم درستی اتخاذ شود.

زاکانی با بیان اینکه مشکل حریم تهران را با استفاده از راهکارهای قانونی می توان رفع کرد اظهار داشت: باید با همه وجود حریم این شهر را طبق مصوبات پاس بداریم.

شهردار تهران با بیان اینکه از دل این سه نکته ترکیب مشخصی برای خدمت رسانی خارج می شود، گفت: با این رویکرد مشخص میان دولت و شهرداری، می توان هم سطح خدمات و کیفیت آن را برای مردم در پایتخت افزایش داد و هم می توان از تداوم آسیب هایی که امروز از آن رنج می بریم، جلوگیری کرد.

زاکانی ادامه داد: دست به دست هم خواهیم داد تا در کنار هم بتوانیم مشکلات شهر را برطرف کنیم و در این زمینه هیچ تعارض منافعی بین شهرداری، دولت و اجزای آن وجود ندارد.