هشدار درباره همه گیری گسترده آنفلوانزای پرندگان در اروپا و آسیا

سازمان جهانی بهداشت جانوران (او آی ئی/O.I.E) روز دوشنبه اعلان کرد که در روزهای گذشته اطلاعاتی در باره چند مورد همه گیری آنفلوانزای حاد پرندگان در اروپا و آسیا دریافت کرده که گسترش دوباره و سریع این ویروس را نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ انتشار آنفلونزای پرندگان که به شدت واگیردار و بیماری زاست، در پی همه گیری های پیشین که منجر به کشتار ده ها میلیون پرنده شد، صنعت پرورش پرندگان را در آماده باش قرار داده است.

از آنجا که این ویروس قابل انتقال به انسان است و معمولا همه گیری آن اغلب به اعمال محدودیت های بازرگانی منجر می شود، انتشار آن توجه کارشناسان همه گیری را جذب کرده است.

جین در تاکنون ۲۱ مورد ابتلای انسانی به گونه اچ پنج ان ۶ این گونه آنفلونزا را ثبت کرده که بیشتر از کل سال ۲۰۲۰ است.

کشورهای آسیایی کره جنوبی و ژاپن نیز همه گیری این بیماری را گزارش کرده اند.

نروژ همه گیری گونه اچ پنج ان یک را گزارش کرده است که معمولا در پائیز و به وسیله پرندگان وحشی مهاجر منتشر می شود

همه گیری این بیماری در بلژیک و فرانسه نیز مشاهده شده است.