ميهن بلاگ هك شد


فارس: سرويس دهنده وبلاگ "ميهن بلاگ " هك شد.

سرويس دهنده وبلاگ "ميهن بلاگ " از سوي تيم ناشنايسي هك شد.

برپايه اين خبر هنوز خبري درباره صحت اطلاعات كاربران اين سرويس دهنده در دست نيست.

گفتني استي خبر هك سرويس دهنده ميهن بلاگ را براي اولين بار وبلاگ‌نيوز منتشر كرد.