درگذشت پدر فؤاد صادقی

درگذشت پدر فؤاد صادقی

مطلع شدیم پدر بزرگوار دکتر فؤاد صادقی، صبح امروز به رحمت الهی رفته است. 

عصر ایران این مصیبت را به آقای فؤاد صادقی -که از روزنامه نگاران قدیمی کشور هستند و سال ها مدیریت سایت بازتاب را بر عهده داشتند- و سایر بازماندگان معزی تسلیت می گوید و برای آن عزیر سفر کرده از درگاه الهی نور و رحمت و آرامش مسألت می کند. انشاء الله که روح بلند ایشان در کنار فرزند شهیدشان متنعم و مستفیض باشد.

درگذشت پدر فؤاد صادقی